Tingimused


Veebipoe tingimused
Dokumendis on sätestatud eelkõige eeskirjad, mille alusel poes lepinguid sõlmitakse, sealhulgas oluline teave müüja, poe ja tarbijate õiguste kohta.

 

SISU
§ 1 Mõisted
§ 2 Müüjaga kontakteerumine
§ 3 Tehnilised nõuded
§ 4 Ostude sooritamine poest
§ 5 Maksed
§ 6 Tellimuse täitmine
§ 7 Taganemisõigus
§ 8 Erandid taganemisõigusest
§ 9 Kaebused
§ 10 Isikuandmed
§ 11 Vastuväited
Lisa 1: Taganemisvormi näidis

§ 1 MÕISTED
Tööpäevad - päevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud Poola riigipühad.
Tsiviilseadustik - Poola 23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustiku seadus.
Tarbija - ostja, kes on füüsiline isik, kes ostab kaupluses või teeb ostu sooritamiseks suunatud toiminguid, ilma et see oleks otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.
Konto - eraldi eeskirjadega reguleeritud digitaalne teenus tarbijaõiguste seaduse tähenduses, tänu millele võib ostja kasutada poes tasuta lisafunktsioone.
Ostja - iga isik, kes ostab poest või astub samme ostu sooritamiseks.
Õigustatud ostja - tarbija või õigustatud ettevõtja.
Privilegeeritud ettevõtja - Ostja, kes on füüsiline isik, kes sõlmib või kavatseb sõlmida Müüjaga lepingu tingimuste alusel, mis on otseselt seotud tema äritegevusega, kuid ei ole tema jaoks kutsetegevusega seotud.
Tingimused - käesolevad eeskirjad.
Kauplus - Modernbhp veebipood, mida Müüja haldab aadressil https://modernbhp.pl.
Müüja - MODERN COMPANY SP. Z O.O, asukohaga ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, kantud riiklikusse kohturegistrisse - ettevõtlusregistrisse REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, nr KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON nr. 52647694200000, aktsiakapital 20000,00 zł.
Tarbijaõiguste seadus - Poola 30. mai 2014. aasta seadus tarbijaõiguste kohta.
§ 2 KONTAKT MÜÜJAGA
Postiaadress: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
E-posti aadress: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Ostja poolt tehtud telefonikõne või andmeedastuse maksumus tuleneb ostja poolt kasutatava telekommunikatsioonioperaatori või internetiteenuse pakkuja põhitariifist. Müüja juhib tähelepanu sellele, et rahvusvahelise kõne või rahvusvahelise andmeedastuse maksumus võib olla kõrgem kui riigisisese kõne või andmeedastuse maksumus - sõltuvalt ostja poolt kasutatava telekommunikatsioonioperaatori või internetiteenuse pakkuja kehtestatud tariifist.
§ 3 TEHNILISED NÕUDED
Poe nõuetekohaseks toimimiseks on vaja järgmist:
seade, millel on juurdepääs Internetile
veebilehitseja, mis toetab JavaScripti ja küpsiseid.
Tellimuse esitamiseks poes on lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele vaja aktiivset e-posti kontot.
§ 4 OSTUDE TEGEMINE POES
Poes näidatud toodete hinnad on toote koguhinnad.
Müüja juhib tähelepanu, et tellimuse koguhind koosneb Poes näidatud toote hinnast ja vajadusel kauba tarnekuludest.
Ostmiseks valitud toode tuleb lisada poes asuvasse ostukorvi.
Seejärel valib Ostja Poes pakutavate valikute hulgast kauba tarneviisi ja tellimuse makseviisi ning esitab esitatud tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.
Tellimus on vormistatud, kui Ostja kinnitab selle sisu ja nõustub Tingimustega.
Tellimuse esitamine on samaväärne lepingu sõlmimisega Ostja ja Müüja vahel.
Ostja võib poes registreeruda, st luua seal konto, või teha oste ilma registreerumata, esitades oma andmed iga võimaliku tellimuse puhul.
§ 5 MAKSUD
Poes on saadaval järgmised makseviisid:
lihtne ülekanne Müüja pangakontole;
maksekaardiga:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
makseplatvormi kaudu:
PayPal
PayU
Przelewy24
sularahas, st sularaha kauba üleandmisel ostjale;
kaardiga või sularahas kauba isikliku kättesaamise ajal.
Kui ostja valib ettemaksu, tuleb tellimuse eest tasuda 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest.
Poest ostes nõustub Ostja sellega, et Müüja kasutab elektroonilisi arveid. Ostjal on õigus oma nõusolek tagasi võtta.
§ 6 TELLIMUSE TÖÖTLEMINE
Tellimuse valmimisaeg on märgitud Poes.
Kui Ostja on valinud tellimuse eest ettemaksu, jätkab Müüja tellimuse töötlemist pärast selle tasumist.
Kui Ostja on ostnud ühe tellimuse raames erineva tarneajaga tooteid, täidetakse tellimus pikima tarneajaga toote suhtes kohaldatava tähtaja jooksul.
Riigid, mille territooriumil tarne toimub:
Poola
Saksamaa
Prantsusmaa
Tšehhi Vabariik
Slovakkia
Bulgaaria
Belgia
Rumeenia
Ühendkuningriik
Ungari
Leedu
Läti
Eesti
Poes on saadaval järgmised tarneviisid:
Kullerfirma kaudu;
ORLENi pakiautomaatide kaudu;
InPost pakiautomaatide kaudu.
Ostja võib kauba isiklikult ettevõtte ruumides selle lahtiolekuaegadel kätte saada.
Kui Ostja valib kauba isikliku kättesaamise, on kaup valmis kättesaamiseks märgitud tellimuse täitmise kuupäeval.
§ 7 TAGANEMISÕIGUS
Eelisõiguslikul Ostjal on õigus Müüjaga poe kaudu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata, arvestades Tingimuste § 8.
Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel:
mil esmaostja sai kauba enda valdusesse või mil esmaostja poolt märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, sai kauba enda valdusesse;
mil esmaostja võttis viimase kauba, partii või osa üle või mil kolmas isik, kes ei ole vedaja ja keda esmaostja on märkinud, võttis viimase kauba, partii või osa üle, kui tegemist on lepinguga, mis hõlmab mitme eraldi, partiidena või osadena tarnitud kauba omandiõiguse üleandmist.
Selleks, et eelisõiguslik ostja saaks kasutada oma taganemisõigust, peab ta Müüjale teatama oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise avaldusega (näiteks posti või e-posti teel saadetud kirjaga), kasutades selleks tingimuste punktis 2 sätestatud andmeid.
Eelisõiguslik ostja võib kasutada tingimuste lõpus olevat taganemisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.
Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui eelisostja saadab enne taganemistähtaja lõppu teabe oma taganemisõiguse kasutamise kohta.

TAGANEMISE TAGAJÄRJED
Kui müüja taganeb sõlmitud lepingust, tagastab müüja eelisostjale kõik temalt saadud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad eelisostja valitud tarneviisist, mis ei ole müüja pakutav odavaim tavaline tarneviis), viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil müüjat teavitati eelisostja otsusest kasutada oma taganemisõigust.
Müüja maksab makse tagasi, kasutades samu maksevahendeid, mida eelisostja kasutas esialgses tehingus, välja arvatud juhul, kui eelisostja nõustub teisiti, kusjuures eelisostja ei kanna sellisel juhul mingeid tasusid seoses tagasimaksega.
Kui Müüja ei ole ise pakkunud, et ta saab kauba eelisostjalt kätte, võib Müüja makse kinni pidada, kuni ta on kauba kätte saanud või kuni talle on esitatud tõend tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub esimesena.
Müüja palub, et kaup tagastataks aadressil: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica viivitamatult ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil Ostja teatas Müüjale müügilepingust taganemisest. Tähtaeg on täidetud, kui eelisostja saadab kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist.
Eelisostja kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.
Eelisostja vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest muul viisil kui kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalik.
Kui kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada tavalise posti teel, peab eesõigustatud ostja kandma ka kauba tagastamise otsesed kulud. Müüja teavitab eelisõigustatud Ostjat nende kulude hinnangulisest summast kaupluse kauba kirjelduses või tellimuse esitamisel.
Juhul, kui eelisõigusliku Ostja poolt maksekaardiga tehtud tehingu eest on vaja raha tagasi maksta, teeb Müüja tagasimakse sellele maksekaardile määratud pangakontole.
§ 8 ERANDID TAGANEMISÕIGUSEST
Tingimuste §-s 7 nimetatud kauglepingust taganemisõigus ei kehti lepingu suhtes:
mille puhul täitmise esemeks on mittekäsitletud kaup, mis on toodetud eelisõigusliku ostja spetsifikatsioonide kohaselt või mis on mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks;
mille puhul täitmise objektiks on kaup, mis on kergesti riknev või mille säilivusaeg on lühike;
kui teenuse objektiks on suletud pakendis tarnitud kaup, mida ei saa pärast avamist tervise- või hügieenikaalutlustel tagastada, kui pakend on pärast tarnimist avatud;
kui teenuse osutamise objektiks on kaup, mis oma olemuselt on pärast tarnimist muudest kaupadest lahutamatult seotud;
kui etenduse esemeks on suletud pakendis tarnitud heli- või visuaalsed salvestised või arvutitarkvara, kui pakend on pärast tarnimist avatud;
ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarne puhul, välja arvatud tellimuslepingute puhul;
mille puhul hind või tasu sõltub finantsturu kõikumistest, mille üle müüjal puudub kontroll ja mis võivad ilmneda enne lepingust taganemise tähtaja möödumist.
§ 9 RIKKUMUSED
I ÜLDSÄTTED
Müüja vastutab ostja kui eesõigustatud isiku ees lepingu täitmise vastavuse eest, nagu on ette nähtud üldiselt kohaldatavate seadustega, sealhulgas eelkõige tarbija õiguste seaduse sätetega.
Müüja palub, et kaebused (sealhulgas kaupluse toimimisega seotud kaebused) esitataks Tingimuste §-s 2 märgitud posti- või elektroonilisele aadressile.
Kui tootele on antud garantii, on teave selle ja selle tingimuste kohta saadaval poes.
Müüja vastab kaebusele 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest.
II EELISJÄRJEKORRAS OSTJAD
Kaubad
Kui kaup ei vasta lepingule, on eelisostjal võimalus kasutada tarbijaõiguste seaduse 5a. peatükis sätestatud õigusi.
Müüja vastutab kauba lepingule mittevastavuse eest, mis on olemas kauba üleandmise ajal ja mis ilmneb kahe aasta jooksul alates sellest ajast, välja arvatud juhul, kui kauba säilivusaeg on Müüja, tema õigusjärglaste või nende nimel tegutsevate isikute poolt määratud pikem.
Tarbijaõiguste seaduse sätete kohaselt võib eelisõiguslik ostja lepingu mittetäitmise korral nõuda:
kauba väljavahetamist,
kauba parandamist.
Lisaks sellele võib eesõigustatud ostja esitada deklaratsiooni:
hinnaalandust,
lepingust taganeda
olukorras, kus:
Müüja on keeldunud kauba lepinguga vastavusse viimisest vastavalt tarbijaõiguste seaduse artikli 43d lõikele 2;
Müüja ei ole kauba lepingutingimustele vastavaks muutnud vastavalt tarbijaõiguste seaduse artikli 43d lõikele 4-6;
kauba lepingule mittevastavus jätkub vaatamata sellele, et müüja on püüdnud kauba lepinguga vastavusse viia;
kauba lepingule mittevastavus on piisavalt oluline, et õigustada hinna alandamist või lepingust taganemist, ilma et eelnevalt kasutataks tarbijaõiguste seaduse artiklis 43d sätestatud õiguskaitsevahendeid;
Müüja avaldusest või asjaoludest selgub, et ta ei vii kaupa lepingule vastavusse mõistliku aja jooksul või soositud ostjale põhjendamatuid ebamugavusi tekitamata.
Kui kaup kuulub parandamisele või asendamisele, peab eelistatud ostja tegema kauba Müüjale kättesaadavaks. Müüja võtab kauba eelisostjalt oma kulul vastu.
Eelisostja ei saa lepingust taganeda, kui kauba lepingule mittevastavus on ebaoluline.
Käesolevas punktis osutatud lepingust taganemise korral (seoses kaubaga) tagastab eelisostja kauba viivitamatult Müüjale Müüja kulul aadressil ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica. Müüja tagastab hinna eelisostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või selle tagastamise tõendamisest.
Müüja tagastab eelisostjale hinna alandamise õiguse kasutamise tulemusena tasumisele kuuluvad summad viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates eelisostja avalduse kättesaamisest hinna alandamise kohta.
Kaebuste ja nõuete kohtuvälised lahendamise viisid
Müüja teavitab tarbijat võimalusest kasutada kaebuste ja nõuete kohtuvälise lahendamise viise. Nende menetluste kasutamise eeskirjad on kättesaadavad vaidluste kohtuvälise lahendamise õigust omavate üksuste kontorites või veebilehtedel. Tarbija võib muu hulgas kasutada järgmist:
Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku asjaomase Euroopa tarbijakeskuse abi. Keskused annavad teavet tarbija õiguste kohta ja aitavad lahendada vaidlusi piiriüleste ostude puhul. Euroopa tarbijakeskuste abi on üldjuhul tasuta. Teie riigis pädevate tarbijakeskuste loetelu leiate aadressilt: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
Euroopa Komisjoni pakutav veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mis on kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Lisaks saab Poola Vabariigis kasutada järgmisi toetusviise:
vahendamine, mida viib läbi kohalikul tasandil pädev vojevoodkonna kaubandusinspektsiooni inspektsioon, kellele tuleb esitada vahendamistaotlus. Üldjuhul on menetlus tasuta. Inspektsioonide loetelu on leitav siit: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
provintsi kaubandusinspektsiooni juures tegutseva kohaliku pädeva alalise tarbijavaidluste lahendamise kohtuga, kellele tuleb esitada taotlus asja arutamiseks vahekohtus. Üldjuhul on menetlus tasuta. Kohtute nimekiri on kättesaadav aadressil: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php.
Eelnev säte on üksnes teavitamise eesmärgil ja ei kujuta endast müüja kohustust kasutada vaidluste kohtuvälist lahendamist.
Kohtuväliste kaebuste ja nõuete lahendamise vahendite kasutamine on nii Müüjale kui ka Tarbijale vabatahtlik.
Tarbija võib lisaks kasutada tasuta abi kohaliku või piirkondliku tarbijaombudsmani poolt.
III OSTJAD, KES EI OLE EELISOSTJAD
Kauba puuduse korral on ostjal, kes ei ole eelisostja, võimalus nõuda puudusega kaupa tsiviilseadustikus reguleeritud garantii alusel.
Ostja, kes ei ole eelisostja, ees vastutab Müüja garantii alusel, kui füüsiline puudus avastatakse enne kahe aasta möödumist alates kauba üleandmisest Ostjale.
Vastavalt tsiviilseadustikule kaotab ostja, kes on ettevõtja, kes ei ole eelisõiguslik ettevõtja, garantiiõigused, kui ta ei uurinud kaupa sellelaadse kauba puhul tavapärasel ajal ja viisil ning ei teatanud puudusest viivitamata Müüjale, ja kui puudus ilmnes alles hiljem - kui ta ei teatanud Müüjale viivitamata pärast selle avastamist. Eespool nimetatud tähtajast kinnipidamiseks piisab puuduse teatamisest enne tähtaega.
Garantii kasutamisel võib ostja, kes ei ole eelisostja, vastavalt tsiviilseadustiku tingimustele:
- esitada deklaratsiooni hinna alandamiseks,
olulise puuduse korral - esitada deklaratsiooni lepingust taganemise kohta,
nõuda kauba asendamist puudusteta kaubaga,
nõuda puuduse kõrvaldamist.
Kui selgub, et reklamatsiooni läbivaatamiseks on vaja puudusega kaup müüjale üle anda, on ostja, kes ei ole eelisõiguslik ostja, kohustatud kauba toimetama aadressil ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
§ 10 ISIKUANDMED
Ostja poolt poe kasutamisel esitatud isikuandmete haldaja on Müüja. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta Müüja poolt - sealhulgas muud andmete töötlemise eesmärgid ja alused, samuti andmete saajad - on esitatud poes kättesaadavas privaatsuspoliitikas - tulenevalt läbipaistvuse põhimõttest, mis sisaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) andmekaitse üldmääruses - "RODO".
Müüja poolt Ostja poolt seoses poes sooritatud ostudega esitatud ostja andmete töötlemise eesmärk on tellimuste töötlemine. Isikuandmete töötlemise aluseks on sel juhul:
leping või ostja taotlusel tehtud toimingud, mille eesmärk on selle sõlmimine (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b),
Müüja õiguslik kohustus seoses raamatupidamisarvestusega (RODO artikli 6 lõike 1 punkt c) ja
Müüja õigustatud huvi töödelda andmeid võimalike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).
Ostja poolt andmete esitamine on vabatahtlik, kuid samas vajalik lepingu sõlmimiseks. Andmete esitamata jätmine muudab lepingu sõlmimise poes võimatuks.
Ostja andmeid, mis on esitatud seoses ostudega poes, töödeldakse kuni:
Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping ei ole enam kehtiv;
Müüja ei ole enam õiguslikult kohustatud Ostja andmeid töötlema;
Ostja või Müüja võimalus esitada nõudeid seoses poes sõlmitud lepinguga lõpeb;
Ostja vastuväide tema isikuandmete töötlemisele - juhul kui andmete töötlemise aluseks oli Müüja õigustatud huvi - on aktsepteeritud.
- sõltuvalt sellest, mis on konkreetsel juhul kohaldatav.
Ostjal on õigus nõuda:
juurdepääsu oma isikuandmetele,
andmete parandamist,
kustutamist,
töötlemise piiramist,
andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale
samuti õigus:
esitada igal ajal vastuväiteid andmete töötlemisele ostja konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel - teda puudutavate isikuandmete töötlemisele RODO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (st müüja õigustatud huvide tõttu).
Oma õiguste kasutamiseks peaks Ostja võtma ühendust Müüjaga, kasutades tingimuste § 2 toodud andmeid.
Kui Ostja leiab, et tema andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võib ta esitada kaebuse isikuandmete kaitse eest vastutavale asutusele. Poolas on selleks isikuandmete kaitse ameti juhataja.
§ PARAGRAHV 11 LAHTIÜTLEMISAVALDUSED
Ostja poolt ebaseadusliku sisu esitamine on keelatud.
Iga poes tehtud tellimus kujutab endast eraldi lepingut ja eeldab tingimuste eraldi aktsepteerimist. Leping sõlmitakse tellimuse täitmise ajaks ja eesmärgil.
Kõiki käesolevate tingimuste alusel sõlmitud lepinguid reguleerib Poola õigus, arvestades lõike 4 sätteid.
Tarbijaga käesolevate tingimuste alusel sõlmitud lepingute puhul Poola õiguse valimine ei välista ega piira tarbija õigusi, mis tulenevad tarbija suhtes kohaldatavatest kohustuslikest õigusnormidest olukorras, kus puudub õigusvalik. See tähendab eelkõige seda, et kui konkreetse tarbija suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusnormid näevad ette laiemat kaitset kui käesolevate tingimuste või Poola õiguse alusel, kohaldatakse laiemat kaitset.
Käesolevate eeskirjade alusel sõlmitud lepingud sõlmitakse poola keeles.
Võimaliku vaidluse korral Ostjaga, kes ei ole eelisostja, ja mis on seotud poe kaudu sõlmitud lepinguga, on pädev kohus Müüja registrijärgses asukohas asuv kohus.


Tingimuste lisa nr 1.

Allpool on esitatud taganemisvormi näidis, mida tarbija või eelisõiguslik ostja võib kasutada või mitte kasutada:

 

TAGANEMISVORMI NÄIDIS
(see vorm tuleb täita ja tagastada ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

KAASAEGNE ETTEVÕTE SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-posti aadress: biuro@modernbhp.pl
- Mina/Me(*) ..................................................................... teatan(*) käesolevaga minu/meie taganemisest järgmiste kaupade(*) müügilepingust / järgmiste teenuste osutamisest(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Lepingu sõlmimise kuupäev(*)/ kättesaamise kuupäev(*)

..............................................................................................................................................................................

- Tarbija(te)/ettevõtja(te) nimi:

..............................................................................................................................................................................

- Tarbija(te)/ettevõtja(te) aadress:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Tarbija(te)/ettevõtja(te) allkiri
(ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)

Kuupäev ............................................

(*) Vajaduse korral kustutada.

Kontotingimused
Modernbhp kaupluses

SISU
§ 1 Mõisted
§ 2 Kontakt teenusepakkujaga
§ 3 Tehnilised nõuded
§ 4 Konto
§ 5 Kaebused
§ 6 Tühistamisõigus
§ 7 Isikuandmed
§ 8 Tingimuste või konto muutmine
§ 9 Lõppsätted

§ 1 MÕISTED
Tarbija - klient, kes on füüsiline isik ja kes on sõlminud käesolevate tingimuste alusel lepingu konto pakkumiseks või võtab ette tegevusi, mille eesmärk on sellise lepingu sõlmimine, ilma et see oleks otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.
Konto - digitaalne teenus tarbijaõiguste seaduse tähenduses, mida teenusepakkuja pakub kliendile elektrooniliselt tasuta, mille kaudu klient saab kasutada kaupluse lisafunktsioone.
Privilegeeritud ettevõtja - Teenuse saaja, kes on füüsiline isik, kes sõlmib tingimuste alusel konto lepingu (või astub samme lepingu sõlmimiseks), mis on otseselt seotud tema majandustegevusega, kuid ei ole tema jaoks kutsetegevusega seotud.
Tingimused - käesolevad konto tingimused.
Kauplus - Teenusepakkuja poolt hallatav Modernbhp veebipood aadressil https://modernbhp.pl.
Klient - iga üksus, kes on sõlminud konto kohta lepingu või astub samme sellise lepingu sõlmimiseks.
Privilegeeritud klient - Klient, kes on Tarbija või Privilegeeritud ettevõtja.
Teenusepakkuja - MODERN COMPANY SP. Z O.O., asukohaga ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, kantud riiklikusse kohturegistrisse - ettevõtlusregistrisse REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, nr KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON nr 52647694200000, aktsiakapital 20000,00 zł.
Tarbijaõiguste seadus - Poola 30. mai 2014. aasta seadus tarbijaõiguste kohta.
§ 2 KONTAKT TEENUSEOSUTAJAGA
Postiaadress: Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
E-posti aadress: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Kliendi poolt tehtud telefonikõne või andmeedastuse maksumus põhineb kliendi poolt kasutatava telekommunikatsioonioperaatori või internetiteenuse pakkuja põhitariifil. Teenuseosutaja juhib tähelepanu sellele, et rahvusvahelise kõne või rahvusvahelise andmeedastuse maksumus võib olla kõrgem kui riigisisese kõne või andmeedastuse maksumus - sõltuvalt kliendi poolt kasutatava telekommunikatsioonioperaatori või internetiteenuse pakkuja poolt vastu võetud tariifist.
§ 3 TEHNILISED NÕUDED
Konto nõuetekohaseks toimimiseks ja loomiseks on vaja järgmist:
aktiivne e-posti konto,
seade, millel on juurdepääs Internetile,
veebilehitseja, mis toetab JavaScripti ja küpsiseid.
§ 4 KONTO
Konto loomine on täiesti vabatahtlik ja sõltub kliendi tahtest.
Konto annab kliendile lisavõimalusi, näiteks: kliendi poolt poes tehtud tellimuste ajaloo vaatamine, tellimuse staatuse kontrollimine või kliendi andmete muutmine.
Konto loomiseks tuleb poes täita vastav vorm.
Konto loomise hetkel sõlmitakse Kliendi ja Teenusepakkuja vahel tähtajatu leping Konto haldamiseks vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatud eeskirjadele.
Teenusepakkuja alustab konto pidamise teenuse osutamist tingimustes sätestatud tingimustel kohe pärast konto pidamise lepingu sõlmimist.
Klient võib igal ajal ilma kulusid kandmata kontost loobuda.
Konto kustutamine toob kaasa kontolepingu lõpetamise. Selleks, et Teenusepakkuja saaks Konto kustutada, peab Klient saatma oma loobumise Kontost Teenusepakkuja e-posti aadressile, mis on märgitud Tingimuste §-s 2, mis toob kaasa Konto viivitamatu kustutamise ja Kontolepingu lõpetamise.
§ 5 KAEBUSED
I ÜLDSÄTTED
Teenusepakkuja palub, et kontot puudutavad kaebused esitataks Tingimuste §-s 2 nimetatud posti- või elektroonilisele aadressile.
Teenusepakkuja vastab kaebusele 14 päeva jooksul alates kaebuse saamisest.
II EELISÕIGUSTATUD ADRESSAADID
Teenuseosutaja vastutab privilegeeritud kliendi ees lepingu täitmise vastavuse eest, nagu on sätestatud üldkohaldatavates õigusaktides, sealhulgas eelkõige tarbijaõiguste seaduse sätetes.
Kui teenuseosutaja täidab kontolepingut ebapiisavalt, on privilegeeritud kliendil võimalus kasutada tarbijaõiguste seaduse paragrahvis 5b reguleeritud õigusi.
Kui Teenusepakkuja ei ole digiteenust osutanud, võib Õigustatud klient nõuda Teenusepakkujalt digiteenuse osutamist. Kui teenuseosutaja ei suuda digiteenust siiski viivitamata või teenuseosutaja ja eesõigustatud kliendi vahel selgesõnaliselt kokkulepitud lisaaja jooksul pakkuda, võib eesõigustatud klient kontolepingust taganeda.
Eelisõiguslik klient võib kontolepingust taganeda ilma digiteenuse osutamist nõudmata, kui:
teenuseosutaja avaldusest või asjaoludest selgub, et ta ei osuta digiteenust või
eelisõiguslik klient ja teenuseosutaja on kokku leppinud või kontolepingu asjaoludest selgub, et konkreetne kuupäev digiteenuse osutamiseks oli eelisõiguslikule kliendile olulise tähtsusega ja teenuseosutaja ei ole digiteenust selle tähtaja jooksul osutanud.
Teenuseosutaja vastutab järjepidevalt tarnitud digiteenuse mittevastavuse eest Kontolepingule, mis tekkis või ilmnes ajal, mil teenus pidi käesoleva lepingu kohaselt olema tarnitud.
Kui digiteenus ei ole kooskõlas kontolepinguga, võib eelisnõustaja nõuda selle vastavusse viimist käesoleva lepinguga.
Kui digiteenus ei vasta Kontolepingule, on Eelisõiguslik klient kohustatud tegema mõistlikus ulatuses ja kõige vähem koormavaid tehnilisi vahendeid kasutades teenuseosutajaga koostööd, et teha õigeaegselt kindlaks, kas digiteenuse mittevastavus Kontolepingule tuleneb Eelisõigusliku kliendi digikeskkonna omadustest.
Lisaks, kui digiteenus ei vasta kontolepingule, võib eelisõiguslik klient esitada sellest lepingust taganemisavalduse, kui:
digiteenuse vastavusse viimine Kontolepinguga on võimatu või nõuab ülemääraseid kulusid vastavalt tarbijaõiguste seaduse artikli 43m lõigetele 2 ja 3;
teenuseosutaja ei ole suutnud viia digiteenust vastavusse kontolepinguga mõistliku aja jooksul alates sellest, kui prioriteetne klient teavitas teenuseosutajat lepingule mittevastavusest, ja ilma et see põhjustaks prioriteetsele kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, võttes arvesse selle digiteenuse olemust ja eesmärki, milleks seda kasutatakse;
digiteenuse mittevastavus kontolepingule jätkub, kuigi teenuseosutaja on püüdnud digiteenust lepinguga vastavusse viia;
digiteenuse mittevastavus kontolepingule on selline, et see õigustab kontolepingu ülesütlemist, ilma et oleks eelnevalt kasutatud tarbijaõiguste seaduse artiklis 43m sätestatud õiguskaitsevahendit (st nõudnud digiteenuse lepinguga vastavusse viimist);
teenuseosutaja avaldusest või asjaoludest selgub, et teenuseosutaja ei vii digiteenust kontolepinguga kooskõlla mõistliku aja jooksul või ilma et see põhjustaks eelisjärjekorras kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
III KOHTUVÄLINE KAEBUSE ESITAMISE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDI MENETLUS
Teenuseosutaja teavitab tarbijat võimalusest kasutada kohtuväliseid kaebus- ja õiguskaitsevahendeid. Nende menetluste kasutamise eeskirjad on kättesaadavad kohtuväliste vaidluste lahendamiseks volitatud asutuste kontorites või veebilehtedel. Tarbija võib muu hulgas kasutada järgmist:
Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku asjaomase Euroopa tarbijakeskuse abi. Keskused annavad teavet tarbija õiguste kohta ja aitavad lahendada vaidlusi piiriüleste ostude puhul. Euroopa tarbijakeskuste abi on üldjuhul tasuta. Teie riigis pädevate tarbijakeskuste loetelu leiate aadressilt: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
Euroopa Komisjoni pakutav veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mis on kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Lisaks on Poola Vabariigis kättesaadavad järgmised toetusviisid:
vahendamine, mida viib läbi kohalikul tasandil pädev vojevoodkonna kaubandusinspektsiooni inspektsioon, kellele tuleb esitada vahendamistaotlus. Üldjuhul on menetlus tasuta. Inspektsioonide loetelu on leitav siit: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
Valla Kaubandusinspektsiooni inspektsiooni juures tegutseva kohaliku pädeva alalise tarbijavaidluste vahekohtu abi, kellele tuleb esitada taotlus asja arutamiseks vahekohtus. Üldjuhul on menetlus tasuta. Kohtute nimekiri on kättesaadav aadressil: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Eelnev säte on teavitamise eesmärgil ja ei kujuta endast teenuseosutaja kohustust kasutada vaidluste kohtuvälist lahendamist.
Kaebuste ja nõuete kohtuvälise lahendamise kasutamine on nii teenuseosutajale kui ka tarbijale vabatahtlik.
Tarbija võib täiendavalt kasutada kohaliku või piirkondliku tarbijaombudsmani tasuta abi.
§ 6 TAGANEMISÕIGUS
Priviligeeritud kliendil on õigus 14 päeva jooksul Teenusepakkujaga sõlmitud kontolepingust taganeda ilma põhjendusi esitamata.
Kontolepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva pärast käesoleva lepingu sõlmimist.
Selleks, et eelisõiguslik klient saaks oma taganemisõigust kasutada, peab ta Teenusepakkujat Tingimuste §-s 2 sätestatud andmeid kasutades teavitama oma otsusest lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (näiteks posti või e-posti teel saadetud kirjaga).
Õigustatud klient võib kasutada tingimuste lõpus olevat taganemisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.
Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui eelisõiguslik klient saadab enne taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse kasutamise kohta.
§ 7 ISIKUANDMED
Teenusepakkuja on Kliendi poolt seoses Konto lepingu sõlmimisega esitatud isikuandmete haldaja. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta Teenusepakkuja poolt - sealhulgas muud andmete töötlemise eesmärgid ja alused, samuti andmete saajad - on esitatud poes kättesaadavas privaatsuspoliitikas - tulenevalt läbipaistvuse põhimõttest, mis sisaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) andmekaitse üldmääruses - "RODO".
Kliendi andmete töötlemise eesmärk on konto haldamine. Isikuandmete töötlemise aluseks on sel juhul konto pakkumise leping või kliendi taotlusel võetud meetmed, mille eesmärk on sellise lepingu sõlmimine (DPA artikli 6 lõike 1 punkt b), samuti teenusepakkuja õigustatud huvi, mis seisneb andmete töötlemises võimalike nõuete kehtestamise, uurimise või kaitsmise eesmärgil (DPA artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmete esitamine kliendi poolt on vabatahtlik, kuid samas vajalik kontolepingu sõlmimiseks ja sellega hõlmatud teenuste osutamiseks. Andmete esitamata jätmine tähendab, et kontolepingut ei saa sõlmida ja teenuseosutaja ei saa osutada sellega hõlmatud teenuseid.
Kliendi andmeid töödeldakse kuni:
kuni kontolepingu kehtivus lõpeb;
Kliendi või Teenusepakkuja võimalus esitada kontoga seotud nõudeid lõpeb;
kliendi vastuväide tema isikuandmete töötlemisele on rahuldatud - kui töötlemine põhines teenuseosutaja õigustatud huvil.
- nagu kõnealusel juhul kohaldatav.
Kliendil on õigus nõuda:
juurdepääsu oma isikuandmetele,
andmete parandamist,
kustutamist,
töötlemise piiramist,
andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale
samuti õigus:
esitada igal ajal vastuväiteid andmete töötlemisele põhjustel, mis on seotud teenuse saaja konkreetse olukorraga, - teda puudutavate isikuandmete töötlemisele RODO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (st teenuseosutaja õigustatud huvide alusel).
Oma õiguste kasutamiseks peaks klient võtma ühendust teenuseosutajaga.
Kui klient leiab, et tema andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võib ta esitada kaebuse isikuandmete kaitse eest vastutavale asutusele. Poolas on selleks isikuandmete kaitse ameti juhataja.
§ 8 REEGLITE VÕI KONTO MUUTMINE
Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta tingimusi ainult olulistel põhjustel. Olulise põhjusena käsitatakse vajadust muuta Tingimusi, mille põhjuseks on:
konto funktsionaalsuse muutumine, mis nõuab tingimuste muutmist või
seadusemuudatus, mis mõjutab teenusepakkuja poolt konto pakkumise lepingu täitmist või teenuste kohandamist volitatud ametiasutuste soovituste, suuniste, korralduste või keeldude, määruste, sätete, tõlgenduste või otsustega või
teenuseosutaja kontakt- või identifitseerimisandmete muutmine.
Teave tingimuste kavandatud muudatuste kohta saadetakse Kliendi kontole määratud e-posti aadressile vähemalt 7 päeva enne muudatuste jõustumist.
Kui Teenuse saaja ei esita vastuväiteid kavandatud muudatuste jõustumise ajaks, loetakse, et ta on nendega nõustunud, mis ei takista lepingu lõpetamist tulevikus.
Juhul, kui Klient ei nõustu kavandatud muudatustega, peaks Klient saatma Teenusepakkuja e-posti aadressile, mis on toodud Tingimuste §-s 2, teate, mis toob kaasa Konto kasutamise lepingu lõpetamise kohe, kui kavandatud muudatused jõustuvad.
Teenusepakkuja võib teha kontol muudatusi, mis ei ole vajalikud selle vastavuse säilitamiseks kontolepinguga lõike 1 punktis b osutatud põhjusel või konto funktsionaalsuse muutumise tõttu. Eelmises lauses osutatud muudatuse tegemine ei too eelisjärjekorras kliendile kaasa mingeid kulusid. Vastavalt kohaldatakse lõigete 2-4 sätteid.
Kui lõikes 5 osutatud muudatus mõjutab oluliselt ja negatiivselt eeliskliendi juurdepääsu kontole või selle kasutamist, saadab teenuseosutaja eeliskliendi e-posti aadressile aegsasti ette püsival andmekandjal teabe muudatuse olemuse ja ajastuse ning eeliskliendi õiguste kohta seoses muudatusega.
§ 9 LÕPPSÄTTED
Õigusvastase sisu pakkumine Teenuse saaja poolt on keelatud.
Konto pidamise leping sõlmitakse poola keeles.
Käesolevate tingimuste alusel sõlmitud lepingule kohaldatakse Poola õigust, kui lõikest 4 ei tulene teisiti.
Poola õiguse valimine käesolevate Tingimuste alusel Tarbijaga sõlmitud lepingu puhul ei loobu ega piira Tarbija õigusi, mis tulenevad Tarbija suhtes kohaldatavatest kohustuslikest õigusnormidest olukorras, kus ei kohaldata õigust. See tähendab eelkõige seda, et kui konkreetse tarbija suhtes kohaldatavad siseriiklikud sätted näevad ette laiemat kaitset kui käesolevate tingimuste või Poola õiguse alusel - kohaldatakse laiemat kaitset.
Kontolepinguga seotud võimaliku vaidluse korral Kliendiga, kes ei ole Prioriteetne Klient, on pädev kohus Teenusepakkuja registrijärgse asukoha kohus.
Tingimuste 1. lisa
Allpool on esitatud taganemisvormi näidis, mida tarbija või eelisõiguslik ettevõtja võib kasutada või mitte kasutada:

TAGANEMISVORMI NÄIDIS
(see vorm tuleb täita ja tagastada ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

KAASAEGNE ETTEVÕTE SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-posti aadress: biuro@modernbhp.pl
- Mina/Me(*) ..................................................................... teatan(*) käesolevaga minu/meie taganemisest lepingust, mis käsitleb järgmise teenuse(*) osutamist / digitaalse infosisu tarnimist(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Lepingu sõlmimise kuupäev(*)

..............................................................................................................................................................................

- Tarbija(te)/ettevõtja(te) nimi:

..............................................................................................................................................................................

- Tarbija(te)/privilegeeritud ettevõtja(te) aadress:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Tarbija(te)/ettevõtja(te) allkiri
(ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)

Kuupäev ............................................

(*) Vajaduse korral kustutada.

 

 


Uudiskirja eeskirjad
Modernbhp poes

SISU
§ 1 Mõisted
§ 2 Kontakt teenusepakkujaga
§ 3 Tehnilised nõuded
§ 4 Leping
§ 5 Kaebused
§ 6 Lepingust taganemise õigus
§ 7 Isikuandmed
§ 8 Tingimuste või uudiskirja muutmine
§ 9 Lõppsätted
§ 1 MÕISTED
Tarbija - klient, kes on füüsiline isik, kes on sõlminud lepingu või astub samme lepingu sõlmimiseks, ilma et see oleks otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.
Uudiskiri - Kauplusega seotud sõnumid, sealhulgas teave Kaupluse pakkumiste, kampaaniate ja uudiste kohta, mida Teenusepakkuja edastab Kliendile lepingu alusel tasuta ja mis kujutavad endast digitaalset sisu tarbijaõiguste seaduse tähenduses.
Eelistatud ettevõtja - Klient, kes on füüsiline isik, kes sõlmib Lepingu (või astub samme Lepingu sõlmimiseks), mis on otseselt seotud tema äritegevusega, kuid ei ole tema jaoks kutsetegevusega seotud.
Tingimused - käesolevad tingimused.
Kauplus - Teenusepakkuja poolt hallatav Modernbhp veebipood aadressil https://modernbhp.pl.
Leping - uudiskirja edastamise leping.
Klient - iga üksus, kes on sõlminud lepingu või astub samme lepingu sõlmimiseks.
Prioriteetne klient - klient, kes on tarbija või prioriteetne ettevõtja.
Teenusepakkuja - MODERN COMPANY SP. Z O.O., asukohaga ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, kantud riiklikusse kohturegistrisse - ettevõtlusregistrisse REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, nr KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON nr 52647694200000, aktsiakapital 20000,00 zł.
Tarbijaõiguste seadus - Poola 30. mai 2014. aasta seadus tarbijaõiguste kohta.
§ 2 KONTAKT TEENUSEOSUTAJAGA
Postiaadress: Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
E-posti aadress: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Kliendi poolt tehtud telefonikõne või andmeedastuse maksumus põhineb kliendi poolt kasutatava telekommunikatsioonioperaatori või internetiteenuse pakkuja põhitariifil. Teenuseosutaja juhib tähelepanu sellele, et rahvusvahelise kõne või rahvusvahelise andmeedastuse maksumus võib olla kõrgem kui riigisisese kõne või andmeedastuse maksumus - sõltuvalt kliendi poolt kasutatava telekommunikatsioonioperaatori või internetiteenuse pakkuja poolt vastu võetud tariifist.
§ 3 TEHNILISED NÕUDED
Tingimustega hõlmatud digitaalse sisu kasutamiseks on vaja:
aktiivne e-posti konto;
seade, millel on juurdepääs Internetile;
veebilehitseja, mis toetab JavaScripti ja küpsiseid.
§ 4 NÕUE
Klient võib vabatahtlikult tellida uudiskirja.
Uudiskirja saamiseks on vaja sõlmida leping.
Lepingu alusel saadetavad e-kirjad saadetakse kliendi poolt lepingu sõlmimisel esitatud e-posti aadressile.
Lepingu sõlmimiseks sisestab Klient esmalt oma e-posti aadressi, millele ta soovib saada lepingu alusel saadetavaid sõnumeid, kaupluses selleks ettenähtud kohta. Uudiskirjaga liitumisel sõlmitakse leping tähtajatult ja teenusepakkuja alustab selle osutamist kliendile - vastavalt punktile 5.
Lepingu nõuetekohaseks täitmiseks on Klient kohustatud esitama oma õige e-posti aadressi.
Uudiskiri toimetatakse kohale niipea, kui teenusepakkuja on loonud kliendile mõeldud sõnumid.
Uudiskirja raames saadetavad sõnumid sisaldavad teavet võimalusest sellest loobuda, samuti linki, mille kaudu saab uudiskirjast loobuda.
Klient võib uudiskirjast igal ajal loobuda ilma põhjendusi esitamata ja kulusid kandmata, kasutades eelmises sättes osutatud võimalust või saates sõnumi Teenusepakkuja e-posti aadressile, mis on nimetatud Tingimuste §-s 2.
Kui klient kasutab uudiskirja tellimusest loobumise linki või saadab uudiskirjast loobumist taotleva sõnumi, lõpetab ta lepingu koheselt.
§ 5 KAEBUSED
I ÜLDSÄTTED
Teenusepakkuja palub, et kaebused seoses Tingimustega hõlmatud digitaalse sisuga esitataks Tingimuste §-s 2 osutatud posti- või elektroonilisele aadressile.
Teenusepakkuja vastab kaebusele 14 päeva jooksul alates kaebuse saamisest.
II PRIVILEGEERITUD VASTUVÕTJAD
Teenuseosutaja vastutab privilegeeritud kliendi ees lepingu täitmise vastavuse eest, nagu on sätestatud üldkohaldatavates õigusaktides, sealhulgas eelkõige tarbijaõiguste seaduse sätetes.
Juhul, kui Teenuseosutaja täidab lepingut ebapiisavalt, on Eelisõiguslikul kliendil võimalus kasutada tarbijaõiguste seaduse 5b peatükis reguleeritud õigusi.
Kui teenuseosutaja ei ole lepinguga hõlmatud digitaalset sisu tarninud, võib eelisõigustatud klient nõuda teenuseosutajalt selle tarnimist. Kui teenuseosutaja ei suuda lepinguga hõlmatud digitaalset sisu siiski viivitamata või privilegeeritud kliendi ja teenuseosutaja vahel selgesõnaliselt kokkulepitud täiendava tähtaja jooksul tarnida, võib privilegeeritud klient lepingust taganeda.
Eelisõiguslik klient võib lepingust taganeda ilma lepinguga hõlmatud digitaalset sisu nõudmata, kui:
teenuseosutaja avaldusest või asjaoludest selgub, et ta ei tarnita lepinguga hõlmatud digitaalset sisu või
prioriteetne klient ja teenuseosutaja on kokku leppinud või lepingu asjaoludest selgub, et lepinguga hõlmatud digitaalse sisu tarnimise konkreetne tähtaeg oli prioriteetse kliendi jaoks väga oluline ja teenuseosutaja ei ole seda tähtajaks tarninud.
Teenuseosutaja vastutab uudiskirja lepingule mittevastavuse eest, mis uudiskirja pideva kättetoimetamise tõttu tekkis või ilmnes ajal, mil see pidi vastavalt käesolevale lepingule kättetoimetamisele kuuluma.
Kui Tingimustega hõlmatud digitaalne sisu ei vasta Lepingule, võib Prioriteetne klient nõuda selle vastavusse viimist Lepinguga.
Kui Tingimustega hõlmatud digitaalne sisu ei vasta Lepingule, on Eelisõiguslik klient kohustatud tegema Teenusepakkujaga mõistlikus ulatuses ja kõige vähem koormavaid tehnilisi vahendeid kasutades koostööd, et teha õigeaegselt kindlaks, kas lepingule mittevastavus on tingitud Eelisõigusliku kliendi digitaalse keskkonna omadustest.
Lisaks, kui tingimustega hõlmatud digitaalne sisu ei vasta lepingule, võib eelisõiguslik klient esitada lepingust taganemisavalduse, kui:
sellise digitaalse sisu lepinguga vastavusse viimine on võimatu või nõuab ülemääraseid kulusid vastavalt tarbijaõiguste seaduse artikli 43m lõigetele 2 ja 3;
teenuseosutaja ei ole suutnud lepingutingimustega hõlmatud digitaalset sisu lepinguga vastavusse viia mõistliku aja jooksul alates sellest, kui prioriteetne klient teavitab teenuseosutajat lepingule mittevastavusest, ja ilma et see põhjustaks prioriteetsele kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, võttes arvesse selle olemust ja kasutamise eesmärki;
Tingimustega hõlmatud digitaalse sisu lepingule mittevastavus jätkub, kuigi teenuseosutaja on püüdnud seda lepinguga kooskõlla viia;
Tingimustega hõlmatud digitaalse infosisu mittevastavus lepingule on selline, mis õigustab lepingust taganemist, ilma et oleks eelnevalt kasutatud tarbijaõiguste seaduse artiklis 43m sätestatud õiguskaitsevahendit (st nõue viia digitaalne infosisu lepinguga vastavusse);
teenuseosutaja avaldusest või asjaoludest nähtub selgelt, et ta ei vii lepingutingimustega hõlmatud digitaalset sisu lepinguga vastavusse mõistliku aja jooksul või ilma prioriteetsele kliendile põhjendamatuid ebamugavusi tekitamata.
III KOHTUVÄLINE KAEBUSE ESITAMISE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDI MENETLUS
Teenuseosutaja teavitab Tarbijat võimalusest kasutada kaebuste käsitlemiseks ja nõuete esitamiseks kohtuväliseid menetlusi. Nende menetluste kasutamise eeskirjad on kättesaadavad vaidluste kohtuväliseks menetlemiseks volitatud asutuste kontorites või veebilehtedel. Tarbija võib muu hulgas kasutada järgmisi võimalusi:
Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku asjaomase Euroopa tarbijakeskuse abi. Keskused annavad teavet tarbija õiguste kohta ja aitavad lahendada vaidlusi piiriüleste ostude puhul. Euroopa tarbijakeskuste abi on üldjuhul tasuta. Teie riigis pädevate tarbijakeskuste loetelu leiate aadressilt: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
Euroopa Komisjoni pakutav veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mis on kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Lisaks on Poola Vabariigis kättesaadavad järgmised toetusviisid:
vahendamine, mida viib läbi kohalikul tasandil pädev vojevoodkonna kaubandusinspektsiooni inspektsioon, kellele tuleb esitada vahendamistaotlus. Üldjuhul on menetlus tasuta. Inspektsioonide loetelu on leitav siit: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
provintsi kaubandusinspektsiooni juures tegutseva kohaliku pädeva alalise tarbijavaidluste lahendamise kohtuga, kellele tuleb esitada taotlus asja arutamiseks vahekohtus. Üldjuhul on menetlus tasuta. Kohtute nimekiri on kättesaadav aadressil: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php.
Eelnev säte on üksnes teavitamise eesmärgil ja ei kohusta teenuseosutajat kasutama vaidluste kohtuvälist lahendamist.
Kaebuste ja nõuete kohtuvälise lahendamise kasutamine on nii teenuseosutajale kui ka tarbijale vabatahtlik.
Tarbija võib täiendavalt kasutada kohaliku või piirkondliku tarbijaombudsmani tasuta abi.
§ 6 TAGANEMISÕIGUS
Õigustatud kliendil on õigus 14 päeva jooksul Teenusepakkujaga sõlmitud lepingust taganeda ilma põhjendusi esitamata.
Taganemisperiood lõpeb 14 päeva pärast käesoleva lepingu sõlmimist.
Selleks, et eelisõiguslik klient saaks oma taganemisõigust kasutada, peab ta teenuseosutajale teatama oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise avaldusega (näiteks posti või e-posti teel saadetud kirjaga), kasutades selleks tingimuste §-s 2 sätestatud andmeid.
Õigustatud klient võib kasutada Tingimuste lõpus olevat taganemisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.
Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui eelisõiguslik klient saadab enne taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse kasutamise kohta.
§ 7 ISIKUANDMED
Kliendi poolt seoses Lepinguga esitatud isikuandmete haldaja on Teenusepakkuja. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta Teenusepakkuja poolt - sealhulgas muud andmetöötluse eesmärgid ja alused, samuti andmete saajad - on esitatud poes kättesaadavas privaatsuspoliitikas - tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) andmekaitse üldmääruses - "RODO" - sisalduvast läbipaistvuse põhimõttest.
Kliendi andmete töötlemise eesmärk on:
lepingu täitmine; isikuandmete töötlemise aluseks on sellisel juhul leping või teenuse saaja taotlusel lepingu sõlmimiseks tehtud toimingud (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b);
analüüsida lepingu alusel saadetud sõnumite tõhusust, et kehtestada teenuseosutaja äritegevuse tõhusa postituse üldpõhimõtted; isikuandmete töötlemise aluseks on sel eesmärgil teenuseosutaja õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f);
lepinguga seotud võimalike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; sel eesmärgil isikuandmete töötlemise aluseks on teenuseosutaja õigustatud huvi (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmete esitamine kliendi poolt on vabatahtlik, kuid samas vajalik lepingu sõlmimiseks ja hõlmatud digitaalse sisu tarnimiseks. Andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik lepingut sõlmida ja teenuseosutaja ei tarnita hõlmatud digitaalset sisu.
Kliendi andmeid töödeldakse kuni:
leping ei ole enam jõus;
kliendi või teenuseosutaja võimalus esitada lepinguga seotud nõudeid lõpeb;
kliendi vastuväide tema isikuandmete töötlemisele on rahuldatud - kui töötlemine põhines teenuseosutaja õigustatud huvil.
- vastavalt konkreetsel juhul kohaldatavale.
Kliendil on õigus nõuda:
juurdepääsu oma isikuandmetele,
andmete parandamist,
kustutamist,
töötlemise piiramist,
andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale
samuti õigus:
esitada igal ajal vastuväiteid andmete töötlemisele põhjustel, mis on seotud teenuse saaja konkreetse olukorraga, - teda puudutavate isikuandmete töötlemisele RODO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (st teenuseosutaja õigustatud huvide alusel).
Oma õiguste kasutamiseks peaks klient võtma ühendust teenuseosutajaga.
Kui klient leiab, et tema andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võib ta esitada kaebuse isikuandmete kaitse eest vastutavale asutusele. Poolas on selleks isikuandmete kaitse ameti juhataja.
§ 8 TINGIMUSTE VÕI UUDISKIRJA MUUTMINE
Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta tingimusi ainult olulistel põhjustel. Olulise põhjusena käsitatakse vajadust muuta Tingimusi järgmistel põhjustel:
uudiskirja funktsionaalsuse muutmine, mis nõuab tingimuste muutmist või
teenusepakkuja poolt lepingu täitmist mõjutavate õigusnormide muutumine või teenuste kohandamine volitatud ametiasutuste soovituste, suuniste, korralduste või keeldude, määruste, sätete, tõlgenduste või otsustega või
teenuseosutaja kontakt- või identifitseerimisandmete muutmine.
Teave tingimuste kavandatud muudatuste kohta saadetakse kliendi e-posti aadressile, mille ta esitas lepingu sõlmimisel, vähemalt 7 päeva enne muudatuste jõustumist.
Kui Teenuse saaja ei esita vastuväiteid kavandatud muudatuste jõustumise ajaks, loetakse, et ta on nendega nõus, mis ei takista lepingu lõpetamist tulevikus.
Juhul, kui Klient ei nõustu kavandatud muudatustega, peaks Klient saatma Teenuseosutaja e-posti aadressile, mis on toodud Tingimuste §-s 2, teate, mis toob kaasa Lepingu lõpetamise kohe, kui kavandatud muudatused jõustuvad.
Teenusepakkuja võib teha uudiskirja muudatusi, mis ei ole vajalikud selle vastavusse viimiseks lepinguga punkti 1 alapunktis b osutatud põhjusel või uudiskirja funktsionaalsuse muutmise tõttu. Eelmises lauses osutatud muudatuse tegemine ei too kaasa mingeid kulusid eeliskliendile. Punktide 2-4 sätteid kohaldatakse vastavalt.
Kui eelmises sättes osutatud muudatus mõjutab oluliselt ja negatiivselt eeliskliendi juurdepääsu uudiskirjale või selle kasutamist, saadab teenuseosutaja eeliskliendi e-posti aadressile eelnevalt püsival andmekandjal teabe muudatuse omaduste ja kuupäeva ning eeliskliendi õiguste kohta seoses muudatusega.
§ 9 LÕPPSÄTTED
Kliendi poolt õigusvastase sisu pakkumine on keelatud.
Leping sõlmitakse poola keeles.
Käesolevate tingimuste alusel sõlmitud lepingu suhtes kohaldatakse Poola õigust, kui lõikest 4 ei tulene teisiti.
Tarbijaga käesolevate Tingimuste alusel sõlmitud lepingu puhul Poola õiguse valimine ei loobu ega piira tarbija õigusi, mis tulenevad tarbija suhtes kohaldatava õiguse kohustuslikest sätetest olukorras, kus puudub õigusvalik. See tähendab eelkõige seda, et kui konkreetse tarbija suhtes kohaldatavad siseriiklikud sätted näevad ette laiemat kaitset kui käesolevate tingimuste või Poola õiguse alusel - kohaldatakse laiemat kaitset.
Lepinguga seotud võimaliku vaidluse korral kliendiga, kes ei ole esmatähtis klient, on pädev kohus teenuseosutaja registrijärgse asukoha kohus.
Tingimuste 1. lisa
Alljärgnev on taganemisvormi näidis, mida tarbija või eelisõiguslik ettevõtja võib kasutada või mitte kasutada:

TAGANEMISVORMI NÄIDIS
(see vorm tuleb täita ja tagastada ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

KAASAEGNE ETTEVÕTE SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-posti aadress: biuro@modernbhp.pl
- Mina/Me(*) ..................................................................... teatan(*) käesolevaga minu/meie taganemisest lepingust, mis käsitleb järgmise teenuse(*) osutamist / digitaalse infosisu tarnimist(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Lepingu sõlmimise kuupäev(*)

..............................................................................................................................................................................

- Tarbija(te)/ettevõtja(te) nimi:

..............................................................................................................................................................................

- Tarbija(te)/privilegeeritud ettevõtja(te) aadress:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Tarbija(te)/ettevõtja(te) allkiri
(ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)

Kuupäev ............................................

(*) Vajaduse korral kustutada.

Üles
Shop is in view mode
Näita täisleheküljelist versiooni
Sklep internetowy Shoper Premium